Kliko's

klikoDit is een terugkerend probleem waar we diverse opmerkingen over gekregen hebben. Op veel plaatsen in de wijk wordt er op een meedenkende manier omgegaan met de plaatsing van de kliko’s op straten en voetpaden. Maar op sommige plaatsen worden de kliko’s zo geplaatst dat vrijwel het hele voetpad geblokkeerd wordt.

Is iemand goed ter been, dan kan die er wel om heen lopen, maar iemand met een rollator of wandelwagen heeft dan een probleem. Die wordt dan gedwongen om vanaf de stoeprand de straat op te gaan en voorbij de kliko’s er weer op.

Enkele oplossingen die we hiervoor gezien hebben:

  • plaats de kliko’s zoveel mogelijk bij elkaar op een stuk met een brede stoep. Bijvoorbeeld op het einde van de straat
  • haal de kliko’s na het legen weer snel van het trottoir af
  • benut gezamenlijk een vrije parkeerhaven
  • zet de kliko pas in de ochtend aan de weg

Veel mensen houden al rekening met anderen bij het plaatsen van de kliko. Het zou mooi zijn als iedereen dit zou doen. Heb je hierover een tip? Laat het weten via info@dekantonnier.nl

TERUG