Buurtbudget 2016

budgetHeeft u een leuk idee voor de wijk de Kantonnier? Wilt u daarvoor gebruik maken van het beschikbare buurtbudget?
Voor 2016 zijn de regels en procedure iets gewijzigd: in geval van een wijkafhankelijke aanvraag dient de volledige aanvraag vóór 1 maart 2016 ingestuurd te zijn.

Aanvragen ná 1 maart 2016 kan ook, maar dan wordt er voor heel Best gekeken naar het nog beschikbare budget.

Bij aanvragen vóór 1 maart 2016 worden initiatieven binnen de wijk gezamenlijk bekeken. Is het totale budget voor de Kantonnier (€ 2554,55) toereikend, dan ontvangt u het totale bedrag voor uw idee / initiatief. De aanvraag is wel aan voorwaarden gebonden (zie: http://www.gemeentebest.nl/buurtbudget voor meer informatie)
Wordt er voor 1 maart meer budget aangevraagd dan er beschikbaar is voor de wijk, dan volgt een wijkraadpleging waarin bepaald wordt welke aanvragen het budget toegekend krijgen.

Aanvragen voor het buurtbudget gaan via Welzijn Best Oirschot naar de gemeente Best. De rol van Welzijn Best Oirschot is om de aanvragen te bekijken of het aan de voorwaarden voldoet. Als dit goed is dan wordt de aanvraag naar de gemeente verzonden. Is deze niet o.k. dan neemt Welzijn Best Oirschot contact met u op.

Het bewonersoverleg kan u helpen met de aanvraag en mogelijk een coördinerende rol spelen bij uw idee. Neem daarvoor contact op met het secretariaat Het bewonersoverleg heeft geen zeggenschap over de toekenning van buurtbudget.

TERUG