Acties en projecten.

 


Best Duurzaam

 

Duurzaamheid betreft iedereen. We hebben daar niet altijd zelf rechtstreeks invloed op maar in sommige gevallen wel direct of indirect.
In samenwerking met Best Duurzaam organiseren wij speciaal voor onze wijk op donderdag 19 januari een bijeenkomst waar we gaan kijken hoe we in onze huizen het energie verbruik terug kunnen brengen.

Dit heeft twee voordelen:

  1. direct geld besparen op onze energiekosten
  2. het milieu wordt minder belast omdat we minder of anders energie opwekken

Wil je weten wat dit voor jou betekent? Kom dan op donderdag 19 januari naar de De Kadans aan de Sint Jozefstraat 1 in Best.
Het bewonersoverleg Kantonnier heeft dan een zaal gehuurd om de presentatie / workshop van Best Duurzaam over dit onderwerp mogelijk te maken.
De aanvang is 20:00 uur en de zaal is open vanaf 19:30

Website Best Duurzaam: www.bestduurzaam.nl

Vooraf aanmelden is niet nodig maar mag wel via: info@dekantonnier.nl

 

 

Verkeersactie 2014

 

Op 31 oktober 2014 vindt in onze wijk een verkeersactie plaats. De aandacht gaat met name uit naar de 30 km zone die in de hele wijk van kracht is. Vaak zien we nog dat hier te weinig rekening mee wordt gehouden.

Tijdens de actie, zijn er diverse activiteiten.
Locatie actie: grasveld Grasklokje / Gebroeders de Koninglaan.

 - 14:30 Opening van de actie door wethouder verkeer Dhr. J Verheijen
 - 14:45 Start uitdelen verkeerspakketten aan wijkbewoners
 - 15:00 Demonstratie en verkeerscontrole op Grasklokje door politie Best
 - 16:30 Prijsuitreiking van kleurplaatwedstrijd voor de kinderen en verkeersquiz voor de volwassenen
 - 17:00 Afsluiting

Voor deze actie zijn natuurlijk alle wijkbewoners van harte welkom. Als je tijdens deze middag je in wilt zetten voor de verkeersveiliheid in de wijk, neem dan even contact op met het de secretaris van het bewonersoverleg: Leonie van Spelde secretaris@dekantonnier.nl

Leefbaarheidsacties


Project Best Schoon

De laatste jaren hebben er in de wijk verschillende leefbaarheidsacties plaatsgevonden. Helaas wisten ze niet altijd deze site te halen.

Op 31 mei 2008 is door bewoners van Kantonnier en Wilhelminadorp het Wilhelminapark onder handen genomen. Onder andere werd het voetbalveld weer bespeelbaar gemaakt en werden tientallen gaten in de overige grasvelden gedicht en met graszoden bedekt. Verder werd het middengedeelte van het park opgeruimd en van onkruid ontdaan. Vuil trek vuil aan en vandaar dat we ruim een kuub aan vuil uit het park gehaald hebben. Al met al een nuttige actie die het park in ieder geval voor de korte termijn een stuk leefbaarder maakte.

Lees meer: Leefbaarheidsacties

Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB)

 

Dit getrapte overleg bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende erkende bewonersgroepen die we in Best kennen.

Het GOEB is een vereniging met de Bewonersoverleggen als leden. Ze heeft een Algemeen Bestuur (AB) en kent daarnaast ook een Dagelijks Bestuur (DB). Tenminste vier maal per jaar is er een AB vergadering.

Lees meer: Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB)

Van de buurtbrigadier

 

Het onderstaande artikel is door mij als buurtbrigadier in Best geschreven teneinde bewoners te informeren. Deze tekst is geplaatst in een niet officiële politiesite. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

Buurtbrigadier Ruud Verstegen. (Onze huidige buurtbrigadiers in Kantonnier zijn Arno Bijsterbosch en Miranda Vugts-van Dooren)

Bel ik nu 0900-8844 of toch 112?

Lees meer: Van de buurtbrigadier