Doelstellingen bewonersoverleg de Kantonnier

 

  • Handhaven of verbeteren van het woon- en leefklimaat in de wijk
  • Opkomen voor het algemeen belang van buurtbewoners daar waar zij aangeven dat het woon- en leefklimaat verbeterd dient te worden
  • Zelf initiatieven nemen naar zowel buurtbewoners als naar overheden, organisaties en instellingen, als wij van mening zijn dat er knelpunten zijn, of kunnen ontstaan (preventief)
  • Als schakel dienen tussen buurtbewoners en overheden, organisaties en instellingen die iets aan die verbetering kunnen doen
  • Het stimuleren van buurtbeheer (het SAMEN DOEN) door het leggen van persoonlijke contacten met buurtbewoners en via publiciteit
  • Structureel overleg met andere Bewonersgroepen door deelname aan het Gezamenlijk Overleg Erkende Bewonersgroepen (GOEB)
  • Alert zijn op veranderingen in de wijk door het nauwgezet volgen van o.a. gemeentelijk beleid
  • Eventueel aan beleidsbeïnvloeding doen

Als Bewonersoverleg komen wij ongeveer één keer in de 6 tot 12 weken bijeen om alle zaken te bespreken die binnen onze doelstelling passen. Hierbij gaat altijd het algemeen belang vóór het individuele belang. Het eerste half uur van onze vergadering houden wij spreekuur. U kunt dan binnenlopen om u wensen en of klachten kenbaar te maken. Wij vergaderen in buurthuis Kadans op de St. Josefstraat 1 te Best.