Geschiedenis van onze wijk

 

Woeste gronden, te weten heide en bos. Zo zag de plek waar onze wijk nu ligt er tot ergens rond 1840 waarschijnlijk uit. Zover bekend geen bebouwing.bestoud In de omgeving en mogelijk zelfs op het grondgebied van de huidige wijk zijn wel oudheidkundige opgravingen gedaan. Helaas is niet altijd goed bijgehouden op welke plek zaken werden gevonden, maar als je midden in de heide staat is een plaatsbepaling natuurlijk ook niet zo makkelijk gedaan. Wel is bekend dat op slechts enkele honderden meters afstand spullen uit de steentijd zijn opgegraven. Dit grafveld ligt nu net ten zuiden van het Wilhelminakanaal dat nu de zuidgrens van onze wijk vormt.

In de middeleeuwen hield de bebouwing op bij wat toen en nu als Naastenbest bekend staat. Zuidelijk daarvan lagen de woeste gronden die gezamenlijk bezit danwel niemands bezit waren. (Al had de hertog van Brabant natuurlijk officieel het eigendom in handen.)

Best vroegerHet grondgebied van de huidige wijk werd in die tijd mogelijk doorkruist door het Weverspad (?). Verder maakte het grondgebied deel uit van een groot onbewoond heidegebeid dat in deze omgeving bestond uit de Oirschotse Heide, de Bestsche Heide, Achtsche Heide, Molen Heide en Groote Heide.

In feite één grote band aan heide die zuidelijk van het toenmalige Oirschot, Best en Nijnsel lag. Zuidelijk van die band aan heide lagen Acht, Ekkersrijt en Son. In die heide gebieden ook een aantal natte gebieden, zoals de plassen die we tot op de dag van vandaag tegenkomen, al waren het toen nog slechts dieper gelegen gebieden die vaak onder water stonden. Het stuk grond waarop onze wijk ligt lag echter hoger en was altijd een redelijk droog gebied. Voordat het kanaal werd gegraven was de grond waarop de wijk nu staat bekend als de "Bestsche Heide".

Best werd vanaf 1850 ontsloten door een verharde weg naar Oirschot, de verharde weg die we nu de "Oude Rijksweg" noemen, de spoorbaan die in 1866 vorm kreeg en in 1872 bij de eerste plannen voor het aanleggen van het kanaal. Dat kanaal werd overigens pas in 1923 volledig gerealiseerd. Pas eind jaren 30 in de 20e eeuw was ook het kanaal naar Eindhoven een feit.

Ergens tussen begin en halverwege de 19e eeuw werd de Bestsche Heide als akkerland in gebruik genomen. Tot in de jaren 50 van de 20e eeuw stond de omgeving bekend om de weidse uitzichten. Zo vlak als een pannenkoek met weinig bomen. Hoe anders wat dat als de blik naar het Oosten werd gericht, alwaar Best toen en nu ruim in de bossen zit. Op heel het grondgebied waar nu onze wijk staat was zover mij nu bekend slechts een tweetal boerderijen te vinden. De rest van de ruimte was akkerland. Heel aardig om te constateren dat waar toen de boerderij Mariahoeve stond, nu een stuk groen te vinden is, en het akkerland van toen is nu volledig bebouwd. De boerderij stond op het grasveld dat we nu vinden tussen Grasklokje en Herik.

 

Klik op een foto op deze pagina voor een vergroting.

 

plattegrond 600 428 oudwilhelmi 800 636
wijk uitbr wilhelminadorp 1972 900 614 Mariahoeve Best
Gebr. de Koninglaan Best De Kantonnier Best